>>  דריכת עוגנים

דריכת העוגן יוצרת מתח קבוע בין החלק התפוס של העוגן לבין הקורה אליה הוא רתום.(ראה תרשים בעוגן קבוע/זמני). האורך התפוס יימצא מעבר למעגל ההרס והאורך החופשי בתחום מעל ההרס. העוגנים נוצרים לכח עבודה מתוכנן ע"י יועצי הקרקע והקונסטרוקטורים, ונקבעים ע"י תפסניות. בתהליך הדריכה מתבצעת בדיקת העוגן בכח שנע בין 1.25 לפי שתיים מכח העבודה המתוכנן, זאת ע"מ להבטיח שהעוגן הותקן באופן תקין עם מקדמי ביטחון מתאימים. בד"כ תהליך הדריכה מבוצע ע"י מעבדה מוסמכת או בליווי מעבדה.

ג'ק לדריכה עד 150 טון
דריכת עוגני קרקע עירית בע
דריכת עוגני קרקע
דריכת עוגני קרקע עירית בע
דריכת עוגני קרקע

 

^ ראש העמוד ^


רח' קרן היסוד 8, ק. אתא, ת.ד 10366, מפרץ חיפה 36112. טל': 04-8416601/5 פקס: 04-8416629.

P.O.B 10366 Haifa Bay, 36112 Israel. Tel: 972-4-8416601/5 Fax: 972-4-8416629.

עירית - חברה לעבודות חיצוב בע"מ. 1993 - 2010 ©.
עיצוב ובניית האתר: איתמר מגד ©.