>>  פטיש עליון – Top Hammer

אחת מהשיטות המקובלות בעולם היא פטיש עליון ג€“ Top Hammer.

הפטיש הינו הכח המניע של אביזרי הקידוח.

התנועות המועברות אל ראש הקידוח דרך אביזרי הקידוח:

1. סיבוב

2. דפיקה

3. קידוח או עליית ראש קידוח

4. אוויר לנישוף השבבים של הקידוח

אלו התנועות הבסיסיות, אולם לצורך הפעלת הקידוח ביעילות קיימות שיטות שונות של בקרה.

מערכות הקידוח עד 1980 היו ברובן פנאומטיות (מופעלות ע"י לחץ אויר דחוס), אולם משנות השמונים ואילך פיתחו הייצרנים פטישים הידראוליים. ההבדל בין מערכות פנאומטיות להידראוליות בעיקרו נצילות גבוה יותר למערכות הידראוליות, מהירות ויכולת גבוהות יותר.

במערכות ההידראוליות מספר הבקרות רב יותר ומאפשר בקרה בזמן אמת:

1. סיבוב עד לקטרים של "5 ועומקים של 25מ'. גיזרת הסיבוב 0-150 (RPM) ס.ל.ד.

2. דפיקה בעצמה ובתדירות משתנה בהתאמה לקושי הקרקע.

3. קידוח בגיזרה רחבה ממהירות מקסימלית של 3מ'/דקה עד לעצירה מוחלטת

(להתגברות על קושי נקודתי) ושחרור לאחור כתוצאה מתקיעת ראש קידוח ולאחר

מכן חזרה לקידוח רגיל, כל הפעולות מתבצעות ללא התערבות מפעיל.

4. כל שינוי בלחץ האוויר ובכמות הנישוף משפיעה על התקדמות הקידוח.

 

^ ראש העמוד ^


רח' קרן היסוד 8, ק. אתא, ת.ד 10366, מפרץ חיפה 36112. טל': 04-8416601/5 פקס: 04-8416629.

P.O.B 10366 Haifa Bay, 36112 Israel. Tel: 972-4-8416601/5 Fax: 972-4-8416629.

עירית - חברה לעבודות חיצוב בע"מ. 1993 - 2010 ©.
עיצוב ובניית האתר: איתמר מגד ©.