>>  Down The Hole

פטיש תחתון הינה שיטת קידוח ישנה בעיקרה פנאומטית.

אביזרי הקידוח מונעים ע"י מנוע חיצוני עליון לצורך סיבוב הפטיש ועליה או הורדה. הפטיש עצמו ממוקם מעל ראש הקידוח ומסופק ע"י האוויר שמשמש גם לשטיפה.

בשטיפה זו משתמשים בעיקר במחצבות בקטרים מ "4 עד "6-7 ולעומקים עד 40מ'.

בקידוחי כלונסאות עד לקטרים של 80ס"מ עומקים של 25מ'.

פיתוח חדשני בתחום הינו פטיש תחתון המופעל הידראולית ע"י לחץ מים.

שיטה זו בת עשר שנים בלבד החיסרון שלה הוא שהיא דורשת שימוש במים נקיים (לשתיה) בלבד.

הופעלה באתרים הקרובים למקורות מים זמינים כאלו (סכרים, אגמים) בהצלחה רבה.

בשילוב של מספר רב של פטישים המחוברים למקור כח אחד, בוצעו קדחים בקוטר 1מ' ולאורך (עומק)100 מ' בדיוק רב מאוד.

 

^ ראש העמוד ^


רח' קרן היסוד 8, ק. אתא, ת.ד 10366, מפרץ חיפה 36112. טל': 04-8416601/5 פקס: 04-8416629.

P.O.B 10366 Haifa Bay, 36112 Israel. Tel: 972-4-8416601/5 Fax: 972-4-8416629.

עירית - חברה לעבודות חיצוב בע"מ. 1993 - 2010 ©.
עיצוב ובניית האתר: איתמר מגד ©.